شرکت ثمین نوژن دام ارس

نظرات مشتریان ما

شرکت ثمین نوژن با داشتن افراد مجب و متعهد اثری بسیار موثر در بهروری واحد دامداری موسسه خیریه ایتام قم داشته اند.

آقای رستگار, سازمان خیریه ایتام

شرکت نوژن دام یک شرکت پیشرو در ارایه خدمات نوین حوزه کشاورزی است

سعید صالحی, شرکت دام و طیور فرازپژوهان

روند اثبات شده ما نتایج را تولید می کند

1- برگزاری جلسه ارایه توانمندی ها و دریافت نیازمندی های کارفرما

2- ارایه پلن شفاف بر اساس وضعیت موجود سرمایه گذار

3- ارایه تضمین کتبی سود سرمایه گذار و عقد قرارداد

4- ارایه گزارشات ماهیانه و فصلی از میزان پیشرفت و وضعیت

5- تحویل پروژه پس از اتمام مدت قراداد و یا تمدید قراداد جدید

ما اینجا هستم تا در کسب و کار شما تایثر مثبت داشته باشیم.

از طریق ایده های خلاقانه، نوآوری و تاثیر گذار در کسب و کار شما.

شروع کنید!