آنچه در ذهن شماست با تجربه ما محقق میگردد

ثمین نوژن دام ارس

شرکت ثمین نوژن دام در سال 1397 با هدف بهبود در فرآیندهای مرتبط با پرورش دام، آبزیان و بهبود بهره وری تز مزارع تاسیس گردید. این شرکت با بهرمندی از افراد متخصص و دانش نوین دامپروی و کشاورزی گامی موثر در شکوفایی این صنعت در منظقه برداشته است. این شرکت با ایجاد پژوهشکده تخصصی ژنتیک دامی علاوه بر تحقیق در زمینه های مرتبط خدماتی چون عرضه اسپرم و جنین فریز و همچنین تلقیح دام با نژاده ای برتر و پرتولید، گام موثری در راستای جهش تولید دامی منطقه برداشته است.

مهندس آرش صفرخانلو

مدیر عامل

دکتر امیر اشتری

عضو هیت مدیره

دکتر علی جدی

عضو هیت مدیره

مهندس شیوا آقابابیی

بازرس

حس خوب موفقیت را با ما تجربه کنید

تخصص و تجربه راز موفقیت ماست

شروع کنید!